Валидиране на знания

САМО ЧРЕЗ ИЗПИТ (без да е необходимо да посещавате курс)

За проверка на знанията можете да получите СВИДЕТЕЛСТВО (за цялостен курс) или УДОСТОВЕРЕНИЕ (за част от професията) по следните дисциплини:

  •  Продавач консултант;
  • Търговски представител;
  • Сътрудник в малък и среден бизнес;
  • Оперативен счетоводител;
  • Офис мениджър;
  • Сътрудник в маркетингови дейности;
  • Икономист;
  • Организатор на туристическа и агентска дейност;
  • Финансов отчетник.

Свидетелствата и Удостоверенията са държавно легитимни документи от МОН и НАПОО.