Цени

 

НОВО:

- 150 часови – дистанционен курс професия „ФЕРМЕР“, специалност „ЗЕМЕДЕЛЕЦ“ – II-ра степен на професионална квалификация, издава се удостоверение за професионално обучение за част по професията. Това обучение е необходимо по „Схема за млади земеделски стопани“.  Обучението се преминава на електронна платформа в удобно за всеки обучаем време.

- 220 часови – дистанционен курс професия „ФЕРМЕР“, специалност „ЗЕМЕДЕЛЕЦ“ – II-ра степен на професионална квалификация, издава се удостоверение за професионално обучение за част по професията – този курс припокрива изцяло задължителния 150 часов курс, който е задължителен за бенифициентите по мярка 112 и е подходящ за всички желаещи да кандидатстват по тази мярка.  Обучението се преминава на електронна платформа в удобно за всеки обучаем време.

- 360 часови  – дистанционен курс професия „Икономист в земеделското стопанство“ III-та степен на професионална квалификация, специалност „Земеделско стопанство“, издава се удостоверение за професионално обучение за част по професия – този курс припокрива изцяло задължителния 150 часов курс, който е задължителен за бенифициентите по мярка 112 и е подходящ за всички желаещи да кандидатстват по тази мярка. Обучението се преминава на електронна платформа в удобно за всеки обучаем време.

Цените за обученията са:

По професия „Оперативен счетоводител“ – 660.00 лв. на семестър;

По професия „Продавач-консултант“ – 480.00 лв. на семестър;

По всички останали професии – 600.00 лв. на семестър;

Цена на изпит за заверка на част от професията – 150.00 лв.;

Заверка на знания по професията от 250.00-300.00 лв. в зависимост от професията /вкл. тест и устен изпит в рамките на 2 дни/