Полезно

ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

София 1618, „Цар Борис III“ 136

02/81-87-100, 02/81-87-202

dfz@dfz.bg

Министерство на земеделието и храните

София 1040, „Христо Ботев“ 55 02/ 985-11-384

minister@mzh.government.bg

www.mzh.government.bg

Бюра по труда – СОФИЯ

Дирекциите „Бюро по труда“ (ДБТ) са териториални поделения на Агенцията по заетостта и обслужват населението на прилежащите райони и общини.

Следва списък с адресите и телефоните на бюрата по труда в София.

Дирекция Бюро по труда – Възраждане – София

Обслужва районите Възраждане, Красна поляна, Илинден, Овча купел и Витоша
Адрес: 1303 София, ул. „Странджа“ № 64, тел. 02/ 832-90-94, Приемно време: 8.30-17.00, E-mail: bt101@cablebg.net

Дирекция Бюро по труда – Люлин – София

Обслужва районите Люлин, Връбница, Банкя и Нови Искър
Адрес: 1336 София, жк Люлин-4 трафопост до бл.426, тел. 02/ 825-90-14

Филиал:
Адрес: гр. София, кв. „Връбница“, бл. 328, ет.2, тел. 02/934-64-39

Център „Работа“, Адрес:гр. София, ж.к. “Надежда” 3, ул. „Хан Кубрат“, бл. 328, вх. Б, ет. 2, тел: 02/ 934-64-39,
Приемно време: 8.30-17.00, E-mail: bt104@cablebg.net,

Дирекция Бюро по труда – Изток – София

Обслужва районите Младост, Панчарево, Изгрев, Студентска, Оборище, Подуяне, Кремиковци, Искър и Слатина
Адрес: 1715 София, жк Младост-4 до бл. 465, тел. 02/ 876-65-89, Приемно време: 8.30 – 17.00

Филиали:
Адрес: ж.к. „Левски-В“ бл.10А, тел. 02/ 946-61-01, Приемно време: 8.45 – 17.00

Студентски град, бл.5, ет.1, ст.102, тел. 02/ 868-80-48; 02/ 868-75-64, Приемно време:8.30 – 17.00

Център „Работа“, Адрес:ж.к. „Младост“ 4, админ. сграда срещу блок 465, 02/ 875-71-19, Приемно време: 8.30 – 16.30, E-mail: bt_iztok@mail.bg

Дирекция Бюро по труда – Сердика – София

Обслужва районите Сердика, Надежда, Средец, Триадица, Лозенец и Красно село.
Адрес: 1202 София, ул. „Тимок“ № 20, тел. 02/ 931-17-44

Филиал:
Адрес: ул. “Луи Айер” 34, тел. 02/ 962-17-65
Център „Работа“, Адрес: ул. „Тимок“ № 20, тел. 02/832-61-61Приемно време: 8.30 – 17.00, E-mail: dbt107@onlinedirect.bg