На 22/01/2018г. започва професионално обучение за професия “ Оперативен счетоводител“ –специалността е “ Оперативно счетоводство “ 960 уч.ч за придобиване на трета степен на професионална квалификация /код.:(344030)/.
Обучението ще се проведе под ръководството на високо квалифицирани преподаватели. Възможност за работа в процеса на обучение. Дипломата е валидна в ЕС.
ПРЕДОСТАВЯТ СЕ УЧЕБНИ ПОМАГАЛА И ПОСОБИЯ.

Адрес:  София 1202, бул. „Кн.Мария Луиза“ №125, вх.Б, ет.7

За повече информация:
тел.: +359 2 832 13 03, +359 2 832 00 56
e-mail: bdfin@abv.bg

Коментирай