Дистанционни обучения за придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието. Обучението се преминава на електронна платформа и е необходимо на земеделските производители по „Схема за млади земеделски стопани“. Кандидатите по тази мярка трябва да представят документ за придобити професионални умения и познания в областта на земеделието до 1-ви декември на годината на подаване на заявлението в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“

Коментирай