Уважаеми земеделски стопани,

Очаквайте скоро възможността да се включите в курс от 100 уч. часа за придобиване на правоспособност за работа със земеделска техника за следните категории:

-          Твк – колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини

-          Твк-З – специализирана и специална самоходна земеделска техника

Часовете по теория ще се проведат в гр.София, а часовете по практика  - гр.Сливница

 За да се включите в курса е необходимо да представите:

          1. копие от лична карта;

          2. копие от документ за завършено образование;

          3. копие от свидетелството за правоуправление на МПС .

 Обучението ще се провежда съгласно НАРЕДБА № 12 от 22.04.2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника.

 

Курсове за земеделски производители:

- „КУРС ПО АГРОЕКОЛОГИЯ“ - 18 уч.ч.;

- „КУРС ПО ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО“ – 18 уч.ч.;

- КУРС ПО ПЧЕЛАРСТВО – 30 уч.ч.;

- КУРС ПО БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ -18 уч.ч.;

 

 

За повече информация:
web:  http://www.schooling.bg/news/
тел.: +359 2 832 13 03, +359 2 832 00 56
e-mail: bdfin@abv.bg

 

Курсове за земеделски производители:

- „КУРС ПО АГРОЕКОЛОГИЯ“ - 18 уч.ч.;

- „КУРС ПО ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО“18 уч.ч.;

- КУРС ПО ПЧЕЛАРСТВО - 30 уч.ч.;

- КУРС ПО БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ -18 уч.ч.;