Курсове за земеделски производители:

- „КУРС ПО АГРОЕКОЛОГИЯ“ - 18 уч.ч.;

- „КУРС ПО ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО“ – 18 уч.ч.;

- КУРС ПО ПЧЕЛАРСТВО – 30 уч.ч.;

- КУРС ПО БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ -18 уч.ч.;

 

ПРОВЕЖДА СЕ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ – „ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“


ОБУЧЕНИЕ “ ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ“

ЗАПОЧВА ОТ 02/05/2018г.
СПЕЦИАЛНОСТТА Е  “ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО“  960 уч.ч

ОБУЧЕНИЕ „ ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ „
ПРЕДСТОИ през 2018г.
СПЕЦИАЛНОСТТА Е “ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО“ 960 уч.ч

За повече информация:
web:  http://www.schooling.bg/news/
тел.: +359 2 832 13 03, +359 2 832 00 56
e-mail: bdfin@abv.bg

 

Курсове за земеделски производители:

- „КУРС ПО АГРОЕКОЛОГИЯ“ - 18 уч.ч.;

- „КУРС ПО ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО“18 уч.ч.;

- КУРС ПО ПЧЕЛАРСТВО - 30 уч.ч.;

- КУРС ПО БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ -18 уч.ч.;